bouwkundig
project
management

Hoe wij werken

Na een eerste kennismaking Met Jan volgt een vrijblijvend intake gesprek. Daarbij worden de verwachtingen besproken waaruit een schriftelijke offerte volgt voor de door mij te verrichten werkzaamheden.

 

Bouwbegeleiding. 

Het terzijde staan en opkomen voor de belangen van de opdrachtgever. Als het u aan tijd of know-how ontbreekt, is het beter om mij als onafhankelijk deskundige in te schakelen. Het coördineren van het bouwproces is met afstand het belangrijkste onderdeel van een goede bouwbegeleiding. De structuur van bouwen is voor een leek vaak niet te doorgronden en stuit daarom vaak op problemen. Mijn persoonlijke benadering en "open minded" instelling voorkomen in veel gevallen dit soort problemen. Afhankelijk van de instapfase begint mijn werk met de controle op de aanwezige stukken. Daarna nodig ik, in overleg met de opdrachtgever, partijen uit om offerte te maken. In een pre-design fase ga ik eerst op zoek naar een ontwerper die het best aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en de portemonnee uiteraard. Naast de controles op de bouw worden afspraken vastgelegd in contracten, verslagen van vergaderingen en meer- en minderwerk overzichten.


Bouwkundige keuringen. 

Bij aan- of verkoop kan een bouwkundige keuring een reden zijn voor de ontbinding van het voorlopig koopcontract. Ook is het handig om tussen partijen vast te laten stellen wat de bouwkundige status is van een object zodat er eventueel nog onderhandeld kan worden over de prijs. In zo'n rapport wordt de actuele staat van onderhoud beoordeeld naar tekortkomingen en de op langere termijn te verwachten kosten voor onderhoud (5 jaar). Afhankelijk van de grootte van het op te nemen object wordt vooraf een marktconforme offerte afgegeven.

 

Realisatie.

Gezien mijn ervaring is het niet ondenkbaar het gehele uitvoeringsproces Turn-key bij mij onder te brengen, compleet met alle financiele aspecten waardoor de lijnen wat korter worden. Ik neem dan de gehele opdracht aan en verleg de aansprakelijkheden naar derden met elk hun eigen verantwoordelijkheden. Het risico voor de opdrachtgever wordt op deze manier verkleind en de kosten beperkt. Mijn organisatie bestaat uit een vast team van professionals, waaronder bouwinspecteurs, ontwerpers, projectleiders en breed netwerk aan kwalitatieve (onder)aannemers. Allen staan onder de centrale regie van één projectmanager garant voor de hoogst mogelijke kwaliteit in dienstverlening, inzet, betrokkenheid en doeltreffende aanpak.


Energielabel. 

Sedert 2012 ben ik als EPA-adviseur KBI gecertificeerd. Het kabinet heeft echter nog geen sanctie ingevoerd om het (in Europees verband wel) EnergieLabel ook in Nederland te verplichten. Het is nog aan partijen onderling om aan te geven of een Label wenselijk is. Ik werk met de meest recente software en is niet alleen bedoelt de Label categorie vast te stellen maar daar ook meteen een maatwerkadvies aan te koppelen waardoor er maatregelen genomen kunnen worden om uw nieuwe woning energiezuiniger te maken met bijbehorende investeringen en terugverdientijden.Bekijk de projecten van Met Jan

Neem contact op Met Jan